Om retorik

Parallellism

parallellism

Med parallellism avses flera meningar eller fraser i rad som i något avseende har samma form.

Hela nittonhundratalet var en lång kamp om friheten. Liberalism stod mot nazism och kommunism. Demokrati stod mot diktatur. Frihet stod mot ofrihet. (Jan Björklund)

Den återkommande formen här är naturligtvis ”x stod mot y”. Det parallellismen är tänkt att göra – utöver det rent förskönande och rytmiska – är att antyda ett samband mellan de olika liknande fraserna. De två ordklustren liberalism–demokrati–frihet och nazism–kommunism–diktatur–ofrihet är väl inte direkt kontroversiella, men att alls förknippa ord med varandra på det sättet utan att säga rakt ut att det är det man gör är naturligtvis att argumentera. 

Det här exemplet analyseras även som antites.

Cookiepolicy