Om retorik

Zeugma

zeugma

Zeugma är grekiska och betyder ok. Figuren går ut på att man just okar, kopplar ihop två ord eller fraser på ett oväntat och gärna enligt normala språkkonventioner omöjligt sätt. Typiskt är att använda ett verb i två olika betydelser eller att blanda abstrakt och konkret.screenshot_2016-04-14-17-50-31IMG_20180306_122732.png

Dess retoriska verkan är tämligen oklar, men kanske kan man tänka sig att  zeugma på samma sätt som oxymoron kan få åhörarna att se saker i ett nytt ljus. Och görs det rätt kan det som synes bli väldigt roligt.

Cookiepolicy