Om retorik

Metonymi, parafras, pleonasm

metonymi

Metonymi

Med metonymi menas att man låter ett ord eller begrepp representera ett annat. Man brukar säga att om en metafor bygger på likhet så bygger metonymin på närhet. Ett ord eller begrepp ersätts med till exempel en del av sig självt, något större det är en del av, eller något attribut. Det finns många mer eller mindre etablerade exempel:

Vita huset låter meddela att de ämnar bomba Assad

i stället för

USA:s regering låter meddela att de ämnar bomba Syrien.

Det är ett sätt att variera sig, men metonymier kan också användas för att åhörarna ska fokusera på vissa delar av det som sägs. Till exempel kan det låta lite bättre att anfalla en diktator än ett land.

Parafras

Parafras är ett lite rörigt begrepp eftersom det har två, om än hyfsat lika, betydelser. Den mer traditionella, som står först om man slår upp ordet i till exempel Svensk ordbok är helt enkelt omformulering. Den ligger således väldigt nära pleonasmen som beskrivs nedan (och där du kan hitta exempel). Men en parafras kan också vara en formulering som tydligt refererar till och lånar sin form av en bekant fras, ett citat, ordspråk eller liknande:

Att svara eller inte svara (på det där mailet)

Vredens struvor

Jag har inget annat att erbjuda än bord, stol och tårta.

Den här sortens parafraser syftar väl i första hand till att underhålla, men kan samtidigt skapa vi-känsla och inkludera (eller tvärtom exkludera!) med hjälp av gemensamma referenser. Och om parafrasen görs ironiskt kan den förstås vara ett effektfullt sätt att vända på någon annans ord.

Pleonasm

Pleonasm kallas ibland ”tårta på tårta”och innebär att man säger ungefär samma sak på två eller fler olika sätt. Ett (eller kanske fyra) exempel från Martin Luther King:

Now it’s time for America to bind the wounds of division. We have to get together. To all Republicans and Democracts and Independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people.

Det går så att säga inte att missa poängen. Men vackert är det, och inte så långt eller listartat att man hinner tröttna. Tvärtom; de olika sätten att beskriva den där enigheten är ju lite olika och ger tillsammans en lite tydligare bild (eller kanske snarare känsla av) det han vill illustrera.


Cookiepolicy