Om retorik

Först av allt

skriva tal

Ja, vilken ände börjar man i när man ska skriva ett tal? Innan det är dags att försöka samla ihop och sätta ord på sitt stoff kan det vara en bra idé att tänka igenom hela situationen lite och ställa sig själv några frågor.

Saken

Vad är det jag ska tala om? Vad är det för typ av tal jag ska skriva? Finns det en tydlig tes jag förordar eller bör den skärpas? Du kommer naturligtvis att ta ut svängarna en del, men för din egen skull är det bra att ha tänkt igenom detta.

Publiken

I slutänden handlar allt om publiken: Deras reaktion är det enda måttet på hur lyckat ett tal är. Alltså är det bra ju mer man vet om sina åhörare, men det är väldigt olika från gång till gång hur bra koll man kan ha i förväg. Men i den mån det går: Fundera över deras kunskapsnivå: Hur mycket bakgrundsinformation behöver du själv bidra med? Deras inställning: Har de redan någon uppfattning i frågan? Är den i så fall positiv eller negativ? Finns det något särskilt argument eller område som kan tilltala just dem? Deras demografi: Är det någon åldersgrupp eller något kön som är överrepresenterat i publiken? Påverkar det i så fall din ethos och hur du vill framstå (och hur du bör uttrycka dig)? Allt detta kan hjälpa dig när du ska skriva ditt tal.

Situationen

Men det finns fler saker än publiken att tänka på. Som till exempel om du i den aktuella situationen förväntas tala, klä och allmänt bete dig vardagligt, formellt, högtidligt … Och om du i så fall ska leva upp till denna förväntan eller bryta mot den. Också de rent praktiska sakerna kan vara värda lite eftertanke: Vad händer före och efter ditt tal? Hur ser lokalen och scenen eller motsvarande ut? Kommer du att tala i mikrofon? I så fall vilken sorts mikrofon? Finns det något att lägga ett eventuellt manus på? Om man har möjlighet kan det vara väldigt bra (för nerverna om inte annat) att kolla in lokalen och känna in scenen lite.


Cookiepolicy